De hele olifant in beeld

In dit nog steeds veel gelezen boek uit 2007 brengt Marja de Vries een aantal visies samen op de Universele Wetten. Het is een toegankelijk boek waarin zij beschrijft hoe een aantal wetenschappelijke ontdekkingen overeen lijken te komen met eeuwenoude inzichten uit de wijsheidstradities. Deze benadering doet enigzins denken aan het in de jaren 80-90 bijzonder populaire boek De Tao van Fysica van Fritjov Capra.

Marja de Vries komt tot een lijst van 7 wetmatigheden die volgens haar nodig zijn om te begrijpen om de balans te herstellen, zowel in onszelf als in het grotere geheel. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen. Marja de Vries besteed in dit boek ook uitgebreid aandacht aan de Gulden Snede als universeel mechanisme voor het ontstaan van vorm, creatie en groei - inclusief de groei van ons bewustzijn.De 7 wetten volgens Marja de Vries

  • De wet van eenheid
  • De wet van overeenstemming
  • De wet van trilling
  • De wet van polariteit
  • De wet van ritme
  • De wet van oorzaak en gevolg
  • De wet van dynamische balans en de gulden snede
Image

De titel van deze boekenhit doet denken aan de universele wet van de Tao. In gewoon Nederlands: de wet van het hier en nu.

Een overzicht van alle universele wetten.

Klein maar fijn. Een veel gelezen standaardwerkje met ruim 80 korte teksten (wetten). Met kennis van zaken vertaald uit het Amerikaans en voorzien van een heldere inleiding over het hoe en waarom van universele wetten.