De kracht van het NU

Eckhart Tolle verwierf wereldfaam met zijn bijzonder goed geschreven De Kracht van het NU. We kunnen er inmiddels niet meer om heen: "in het nu staan" kan ons van een hoop psychische pijn verlossen.Eigenlijk kennen we geen ander zelfhulpboek dat de laatste decennia zo'n enorme impact heeft gehad. Maar ook om een andere reden verdient het een plaats in de rij boeken waarin universele wetten centraal staan. De essentie van De Kracht van het NU doet sterk denken aan De Wet van Tao - die we in gewoon Nederlands ook de wet van het hier en nu kunnen noemen; deze wet zegt dat bij iedereen die is afgestemd op de Tao (het hier en nu), de harmonie die in ieder moment besloten ligt meer tot leven komt.

Bekijk De Kracht van het NU in de online boekwinkel.

Image

Klein maar fijn. Een veel gelezen standaardwerkje met ruim 80 korte teksten (wetten). Met kennis van zaken vertaald uit het Amerikaans en voorzien van een heldere inleiding over het hoe en waarom van universele wetten.