Boek van de universele wetten

In dit mooi verzorgde boek stelt Willem Glaudemans de vraag: wil je mét of tégen universele wetten leven? Om hier antwoord op te krijgen moet je eerst weten wat de universele wetten zijn,

Geïnspireerd op denkers als Ken Wilber, Walter Russel en teksten als Een Cursus in Wonderen (Helen Schucman) geeft Willem Glaudemans in dit boek een duidelijk beeld van universele wetten. Hij is wars van mystificatie en van al te populaire benaderingen als in The Secret. Glaudemans komt tot een mooie verzameling van 13 wetten: 7 wetten van manifestatie, vijf wetten van schepping en een 13de overstijgende wet van creatie.

Bekijk dit boek in de online boekwinkel.

Bekijk het inkijk exemplaar

Image

De titel van deze boekenhit doet denken aan de universele wet van de Tao. In gewoon Nederlands: de wet van het hier en nu.

Een overzicht van alle universele wetten.