De Wet van Voorbeeld

De Wet van Voorbeeld stelt dat iedere persoon, iedere gedachte of ieder ding, geplaatst in een positie van belang, kan dienen als een voorbeeld om door anderen te worden gevolgd.

Degenen die hebben gediend als een voorbeeld van macht, lust en hebzucht, hebben bijgedragen aan het ontstaan van de tragediƫn die zij en hun volgelingen hebben voortgebracht.

Degenen die hebben gediend als een voorbeeld van liefde en dienstbaarheid, en die het beste van zichzelf hebben gedeeld met anderen, hebben geholpen om vrijheid, vreugde en vrede te brengen voor zover dat mogelijk was.

Degenen die een betere wereld wensen wordt aangeraden om alleen uitdrukking te geven aan de betere kwaliteiten zoals liefde, vreugde, vrede en hulpvaardigheid - en om alleen deze betere kwaliteiten in hun leven gestalte te geven. Dit is met name van belang voor kinderen, die op zoek zijn naar voorbeelden om zich heen.


Deze tekst is met toestemming van de uitgever overgenomen uit De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn.

Ga terug naar het overzicht van alle wetten