De Wet van Tolerantie

Tolerantie erkent het goddelijke in anderen, zelfs wanneer dit goddelijke wordt bedekt door maskers en pantsers van demonische beelden en activiteiten. Tolerantie erkent het goddelijke ook in anderen wanneer het verscholen is achter ogenschijnlijke onwetendheid, dwaasheid of slaap, of wanneer het goddelijke zich bevindt te midden van lust, hebzucht en macht. Tolerantie maakt het mogelijk door deze muren en hindernissen heen te spreken met de goddelijke kern, die achter deze uiterlijke lagen verborgen ligt in het binnenste deel van het zelf en die wacht op bevrijding uit haar gevangenschap en sterke beperkingen.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat we allemaal goden zijn. In de loop van de tijd moeten we leren om elkaar aan te spreken zoals je een god aanspreekt.


Deze tekst is met toestemming van de uitgever overgenomen uit De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn.

Ga terug naar het overzicht van alle wetten