De Wet van Een

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat alles Een is. Alles berust op deze Wet van Een. Alle zielen zijn cellen in het lichaam van hetzelfde bewustzijn en wanneer dit wordt begrepen, is er geen reden voor enig wezen om te worstelen of te wedijveren. Een dergelijke strijd zou lijken op het vechten van het ene lichaamsdeel met het andere en een lichaam als geheel is dan in oorlog met zichzelf. Door het begrijpen van de Wet van Een kun je in vrede zijn te midden van alles wat er in het universum is.

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degenen die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degenen die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het universum een geheel is. Wanneer het universum als een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.


Deze tekst is met toestemming van de uitgever overgenomen uit De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn.

Ga terug naar het overzicht van alle wetten